Bedrijfsfitness

Na roken is te weinig bewegen de grootste risicofactor voor het ontstaan van hart - en vaatziekten

Te weinig lichaamsbeweging leidt ook tot klachten aan het bewegingsapparaat. Deze aandoeningen zijn verantwoordelijk voor een kwart van het ziekteverzuim en een derde van de arbeidsongeschiktheid.

Volgens onderzoek kosten inactieve werknemers het bedrijfsleven en de samenleving 2,3 miljard gulden aan medische zorg en ziekteverzuim. Sportblessures kosten 395 miljoen aan medische zorg en 374 miljoen aan verzuimkosten (totaal 669 miljoen).

Te weinig lichaamsbeweging is dus drie maal zo duur als sporten! Bewegen staat daarom volop in de belangstelling bij bedrijven. Tijd voor een korte terugblik op de ontwikkelingen van bedrijfsfitness in Nederland.

In - company

De president-directeur van een multinational huppelt over het dak van een wolkenkrabber, omringd door medewerkers in trainingspak. Een andere directeur spoort zijn medewerkers aan, samen zwetend op diverse loopbanden, nog even volop door te gaan. Deze standaardscènes uit een Amerikaanse B-film lijken te verdwijnen als het beeld wat velen hebben van bedrijfsfitness.

Bedrijfsfitness in Nederland

Begint namelijk langzaam ingeburgerd te raken. De aandacht voor bedrijfsfitness komt mede door veranderingen in de wetgeving en de toegenomen aandacht van de werkgevers voor de gezondheid van hun werknemers.

We kunnen in Nederland het zogenaamde ‘in - en out company’ bedrijfsfitness onderscheiden. Het voorgaande voorbeeld refereert aan in - company fitness. De geschiedenis van in - company bedrijfsfitness in Nederland is nog jong.

Historie

De basis voor bedrijfsfitness werd gelegd in Japan, van oudsher al een land met een sterke cultuur op het gebied van lichaamsscholing, gezonde leefwijzen en vooral een ijzeren (zelf - ) discipline. Invloeden uit andere Europese landen, de Verenigde Staten en Canada hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van bedrijfsfitness in Nederland in de afgelopen vijftien jaar. Bedrijfsfitness is in Nederland echter nog een betrekkelijk nieuw fenomeen.

Een Japanse autofabriek die kampte met overproductie besloot om de werkweek met twee uur in te korten en om deze uren te gaan gebruiken voor sportactiviteiten.

Gevolg: de overproductie nam nog verder toe. Eind jaren tachtig begonnen enkele grote bedrijven de voordelen in te zien van bedrijfsfitness voor zowel de werknemer als de werkgever. Twee bedrijven die aan de basis hebben gestaan van de ontwikkeling van bedrijfsfitness in Nederland waren het Amerikaanse computerbedrijf Wang en de ING. Al gauw volgden de lijst van deelnemers met namen als Philips, Ahold en Staal bankiers. Hoewel het animo voor deelname goed was bleef de echte doorbraak uit.

Ziektewet

Pas na de invoering van de Ziektewet (1996), waardoor de werkgevers meer verantwoordelijkheid kregen voor de gezondheid van de werknemers, nam de aandacht voor gezondheid en daarmee voor de gezondheid - bevorderende beweegprogramma’s toe. Het bedrijfsleven is gebaat bij fitte werknemers. Met als gevolg dat het stimuleren van sport en bewegen bij steeds meer bedrijven onderdeel van het Arbobeleid is geworden.

Rendement

De beslissers in de zakelijke markt aarzelen steeds minder om bedrijfsfitnessprogramma’s in huis te halen. Waren ze enkele jaren geleden nog vrij terughoudend met het invoeren van beweegprogramma’s, tegenwoordig is men doordrongen van het rendement. De boodschap, dat de lichamelijke fitheid en fysieke belastbaarheid van werknemers van groot belang is en extra rendement oplevert voor het bedrijf, wordt algemeen erkend en onderschreven.

Onderzoek

Dit komt mede door de overheid die in haar campagnes veelvuldig wijst op het belang van bewegen en een goede gezondheid. Ook onderzoeken in Nederland uitgevoerd, ondersteunen deze uitspraken. In het verleden kwamen de resultaten van onderzoeken veelal uit de Verenigde Staten. Deze waren moeilijk toe te passen op de Nederlands situatie omdat de bedrijfscultuur sterk verschilt. De sociaal-medische wetgeving in arbeidssituaties en de structuur van de gezondheidszorg is zodanig verschillend dat de vergelijking vaak mank liep. Inmiddels is dit probleem opgeheven. Er zijn nu ook binnen Nederland diverse onderzoeken gedaan naar het effect van beweegprogramma’s in relatie tot bijvoorbeeld ziekteverzuim, productiviteit en arbeidstevredenheid. Met name de Universiteit van Maastricht is de laatste jaren erg actief op dit gebied.

Aanbieders

Het aantal aanbieders van preventieve gezondheid - en fitheidprogramma’s in Nederland neemt de laatste jaren snel toe.

Voordelen van Bedrijfsfitness

Voor de werkgever en werknemer zijn:

 • Minder verzuim en ongevallen

 • Een betere gezondheid

 • Minder ziektekosten

 • Een beter gevoel van welbevinden

 • Meer plezier in het werk

 • Betere arbeidsprestaties

 • Een betere stressbestendigheid

 • Een betere kwaliteit van de productie

 • Een betere werksfeer

 • Een beter imago van het bedrijf

 • Gezonder werk